تصاوبر جلاد قاتل شیخ نمر

جلاد قاتل شیخ نمر

قاتل شیخ نمر+تصاویر

 جلاد شیخ نمر کیست ؟

محمد سعد البشی کیست؟ | قاتل شیخ نمر+عکس

تصاوبر جلاد قاتل شیخ نمر

رژیم آل سعود روز شنبه دوازدهم دی ماه برابر با دوم ژانویه 2016 در بیانیه‌ای، از اعدام چهار نفر از شخصیتهای شیعی‌ عربستان و در رأس آنها شیخ نمر باقر النمر به‌اتهام واهی اقدامات تروریستی خبر داد.

آل سعود سه مبارز شیعی دیگر به‌نام‌های علی سعید الربح، محمد علی عبدالکریم الصویلم و محمد فیصل محمد الشیوخ را به شهادت رسانده است.