حاج محمود کریمی مولودی عید غدیر خم 93

 

 

 

 
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 همین گویم و گفته ام بارها (سرود)  (شام عید غدیرخمسال 93)   2,237 0:05:15
2 دلم غیر ایوان پناهی نداشت (مدح)  (شام عید غدیرخم سال 93)   5,995 0:14:25
3 علی کجا طبع نا رسای من علی کجا (سرود زیبا) (شام عید غدیرخم سال 93)   3,152 0:07:29
4 ای سرو و سرورهای رهبر حیدر صفدر (مدح) (شام عید غدیرخم سال 93)   4,499 0:10:46
5 حق الیقینو بنینید عین الیقینو ببینید (سرود زیبا) (شام عید غدیرخمسال 93)   3,299 0:07:50
6 یعثوب دینو ببینید عین الیقینو ببینید (سرود زیبا) (شب عید غدیرخمسال 93)   3,187 0:07:33
7 اول تو از پیاله هستی چشیده ای (سرود)  (شب عید غدیرخمسال 93)   1,971 0:04:36
8 شده ورد ما دمادم علی علی (سرود زیبا) (شب عید غدیرخمسال 93)   4,823 0:11:33
9 حب تقی مایه ی ایمان مدح نبی خوان (مدح)(شب عید غدیرخمسال 93)   2,852 0:06:44
10 علی کجا طبع نا رسای من علی کجا (سرود زیبا) (شب عید غدیرخمسال 93)   4,064 0:09:42
11 نفس علی نفس بزن بخوان علی (مدح) (شب عید غدیرخمسال 93)   5,025 0:12:02
12 شعرخوانی حاج محمود کریمی(شب عید غدیرخمسال 92)   1,414 0:03:51
13 بزرگترین عید زمین عید غدیره (سرود)  (شب عید غدیرخم سال 92)   1,323 0:03:35
14 عاشقی کن که حال و هوایی دارد (مدیحه سرایی) (شب عید غدیرخم سال 92)   6,783 0:19:07
15 پیمونه ی جونم ... (سرود) (شب عید غدیرخم سال 92)   6,608 0:18:37
16 مناجات (شب عید غدیرخمسال 92)   1,057 0:02:50
17 ذکر امیرالمومنین (عید غدیرخم سال 92)   3,864 0:10:49
18 شعرخوانی حاج محمود کریمی(عید غدیرخمسال 92)   1,436 0:03:54
19 دل سپردیم به سودای نظر داشتنت/مدح (عید غدیرخمسال 92)   4,585 0:12:52
20 پیمونه ی جونم ... (سرود) (عید غدیرخمسال 92)   4,548 0:12:46
21 چه شاه و مولا من مست قلندر(سرود،سال 91)   2,968 0:08:25
22 بدر یادش مانده آن روزی (مدیحه سرایی، سال 91)   3,785 0:16:07
23 حیدریم قلندرم مستم (سرود، سال 91)   5,221 0:22:14
24 می رسد از منبر کوفه (جدید، سال 90)   3,581 0:10:10
25 من جامه ی صبر خویش در عشق تو میدرم (جدید، سال 89)   2,839 0:12:05
26 من عبد و مولا تو مولا علی علی مولا(جدید، سال 89)   2,044 0:08:41
27 لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار(سال 88)   2,594 0:08:50
28 دل ها اگر که بال برای تو میزنه/مدح (سال 88)   5,292 0:18:02
29 کعبه از کعبه اومده.. (سال 88)   4,344 0:14:48
30 مولا علی مولا مولا، علی مولا (سال 88)   2,305 0:07:51
31 بی ولای تو مولا دین حق معنا نداره(سال 88)   2,508 0:08:33
32 سخن ختم رسل برد ز سر هوش زن و مرد 1 - (سال 87)   1,830 0:07:47
33 سخن ختم رسل برد ز سر هوش زن و مرد 2 - (سال 87)   1,744 0:07:25
34 رو سینه رد پای عشقه 1 - (سال 87)   2,422 0:10:18
35 رو سینه رد پای عشقه 2 - (سال 87)   2,540 0:10:48
36 از ساقی خم بی خبرم نگذارید   726 0:04:05
37 بی تو زمین آسمون نداره   694 0:05:35
38 بی نظیر عرب، بدون مثل(دکلمه خوانی)   588 0:04:42
39 نه مراست قدرت آنکه دم زنم از جلال تو یا علی   485 0:03:52
40 مستم و می نوشم از جام ولای مرتضی   1,941 0:05:23
41 موسم حج بود و مکه شور داشت   4,172 0:11:39
42 سرا پا انتظارم ، انتظاری سخت -(سال 84)   2,393 0:13:35
43 من کنت مولا ، علی مولا   378 0:02:07