نقش محمد ابراهیم در فیلم ماندگار مادر را چه کسی ایفا کرده است؟

در فیلم ماندگار مادر نقش محمد ابراهیم را چه کسی ایفا کرده است؟

چه کسی نقش محمد ابراهیم در فیلم ماندگار مادر را بازی کرده است؟

نقش محمد ابراهیم در فیلم ماندگار مادر را کدام بازیگر بازی کرد؟

نام بازیگر نقش محمد ابراهیم در فیلم ماندگار مادر چیست؟

نقش محمد ابراهیم در فیلم ماندگار مادر را چه کسی ایفا کرده است؟

1) محمد علی کشاورز

2) عزت اله انتظامی

3) علی نصیریان

جواب: محمد علی کشاورز

توضیحات:

مادر فیلمی است از علی حاتمی. این فیلم محصول سال ۱۳۶۸ است و در هشتمین جشنواره فجر تا مرز گرفتن سیمرغ بلورین پیش رفت. گزینه اول برای نقش محمدابراهیم عزت الله انتظامی بود. انتظامی تا مرحله تست گریم نیز پیش رفت اما این نقش در نهایت به محمدعلی کشاورز رسید. موسیقی فیلم ساخته ارسلان کامکار است که به همراه گروه کامکاران اجرا شد.