سوشا مکانی ، آخرین وضعیت سوشا مکانی


انتقال سوشا مکانی به بند عمومی زندان اوین

سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس تهران که در قسمت قرنطینه زندان اوین حضور داشت، عصر امروز راهی بند عمومی زندان اوین در ندامتگاه یک شد. 

یک منبع آگاه قضایی به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ، گفت: مکانی از روزی که بازداشت شد در قسمت قرنطینه زندان اوین حضور داشت ولی امروز راهی بند عمومی شد. 

وی افزود: متاسفانه برخی افراد از آزادی مکانی خبر دادند که این خبر صحت ندارد. اینکه مکانی بخواهد آزاد شود تنها با دستور بازپرس پرونده انجا خواهد شد. وکیل مکانی به قرار وی اعتراض داشته و دادگاه باید آن را بررسی کند اما در صورتی که دادگاه نیز رای به آزادی او بدهد تنها پس از امضای بازپرس وی آزاد خواهد شد. 

وی گفت: تعجب می کنم که چرا برخی از افراد بدون اطلاعات در این خصوص صحبت انجام می دهند. فعلا خبری از آزادی سوشا نیست و تاکنون حضور وی تا روز شنبه در زندان اوین قطعی بوده و در چنین مواردی حتی تا 3 ماه نیز قرار موقت بازداشت می تواند ادامه داشته باشد.