تاریخ و زمان دقیق مراسم افتتاحیه المپیک ریو 2016

مراسم افتتاحیه المپیک 2016 ریو

زمان و تاریخ دقیق مراسم افتتاحیه المپیک 2016 ریو

زمان مراسم افتتاحیه المپیک 2016 ریو

تاریخ دقیق مراسم افتتاحیه المپیک ریو 2016

مراسم افتتاحیه المپیک 2016 ریو:

مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک ریو در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد ۹۵) برگزار می‌شود.

مسئولان برگزار کننده بازی‌ها زمان دقیق را اعلام کردند.

بر این اساس مراسم افتتاحیه ساعت ۲۰ به وقت محلی در تاریخ ۱۵ مرداد و ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد ۱۶ مرداد ۹۵ به وقت تهران برگزار می‌شود.

قیمت بلیت‌ها نیز از ۴۵ تا ۱۰۰۰ پوند اعلام شده است.بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۰ کشور جهان مسابقات خود را از ۶ آگوست آغاز می‌کنندمراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک ریو در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد ۹۵) برگزار می‌شود